ಲಂಬ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪರೀಕ್ಷಕ

  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C 45° ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟರ್

    DRK-07C (ಸಣ್ಣ 45º) ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು 45º ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಜವಳಿಗಳ ಸುಡುವ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ನಿಖರತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ.
  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    DRK-07C 45° ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟರ್

    DRK-07C (ಸಣ್ಣ 45º) ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು 45º ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಜವಳಿಗಳ ಸುಡುವ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ನಿಖರತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ.