ಶಾಯಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷಕ

  • DRK150 Ink Absorption Tester

    DRK150 ಇಂಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷಕ

    DRK150 ಇಂಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು GB12911-1991 "ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಇಂಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನ" ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಉಪಕರಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಗದ ಅಥವಾ ರಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು.