ಮೃದುತ್ವ ಪರೀಕ್ಷಕ

  • DRK105 Smoothness Meter

    DRK105 ಸ್ಮೂತ್‌ನೆಸ್ ಮೀಟರ್

    DRK105 ಮೃದುತ್ವ ಪರೀಕ್ಷಕವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ನಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೆಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣದ ಕೆಲಸದ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.